Jurist Västerås

Jurist Västerås •

Medling

Medling är en process som är till för att parter i en konflikt ska kunna komma fram till en överenskommelse. Hos oss på Jurist Västerås är medlarens roll att vara en opartisk deltagare som hjälper de involverade att kommunicera med varandra för att slutligen komma fram till en lösning. Det är en frivillig process och har inget krav på att genomföras om någon av parterna ångrar sig och inte längre vill genomföra processen. Tillvägagångssättet kan användas både för privata relationer och konflikter på eller mellan företag.

Medling kan vara lösningen för tvist mellan företag

Det kan uppkomma konflikter i både större och mindre företag, såväl internt som externt. Medling är ett bra alternativ istället för att driva oenigheter till domstol och genomgå rättsprocesser. Fördelarna är många då parterna kan skapa en bättre relation i framtiden om de tar lärdom av konflikten och utformar bättre kommunikationssätt sinsemellan. Det är dessutom kostnads- och tidseffektivt då processen är kortare och inte lika kostsam som en rättsprocess. Förutom att hjälpa företag så kan vi även ge dig tillgång till jurist vid skilsmässa och jurist vid bodelning.

Medling i Västerås är till för att förbättra relationer

Jurist vid bodelning kan med fördel användas för att förenkla delningen av ett hem. Vi arbetar för att:

 • Ingiva en trygghetskänsla då vår medling sker under tystnadsplikt
 • Förbättra kommunikation mellan parterna under bodelningen
 • Ge råd om hur parterna ska kunna hantera framtida konflikter

Vi erbjuder en bra kostnad för att anlita en jurist

Våra medlare kan antingen träffa parter var för sig eller mötas tillsammans för en inledande process. Vi är flexibla i vårt arbetssätt och vi anpassar oss efter er specifika situation samt beroende på vilken form av konflikt som har uppstått. Kontakta oss gärna för att få mer information om medling i Västerås och hur vi kan hjälpa er. Efter en första kontakt så skickar vi en offert där vi mer ingående går igenom våra tjänster och pris för juridisk rådgivning. Vi har inga dolda avgifter och vårt erbjudande ges utan förbehåll.

 • VÄLKOMMEN TILL OSS

  När du söker efter en jurist i Västerås som är effektiv, ärlig och kunnig inom juridik.

  E-post
  offert@juristvasteras.se

   

OM OSS

När du söker efter en jurist i Västerås som är effektiv, ärlig och kunnig inom juridik.

Juristvasteras.se kommer hantera din förfrågan för statistikändamål. Jurist Västerås kommer hantera dina kontaktuppgifter för att besvara din förfrågan.